Digitální stopa

Jak děti naučit vnímat nástrahy internetu a sociálních sítí? On-line interaktivní vzdělávací aktivita Digitální stopa pro žáky 5. a 6. tříd ZŠ je jednou z možností.

Markétina dopravní výchova

Webová aplikace se zaměřuje na žáky základních škol, kteří si mohou on-line procvičovat znalosti z dopravní výchovy zábavnou interaktivní formou.

Random Name Picker

Potřebujete vylosovat libovolného žáka, aktivitu, příklad, úkol nebo zadání tématu projektu?

Google Earth

Aplikace Google Earth nabízí prohlídku 3D a 2D budov, zajímavých míst, množství sférických fotografií, funkci Cestovatel, Moje místa a možnost sdílení.

GeoGuessr

Prozkoumejte svět, kontinenty, státy i vybraná města pomocí webových stránek GeoGuessr. Aplikace vychází z populární funkce Google Maps – Street View a funguje ve dvou modulech.