Čtenářský deník

Na portále Čtenářský deník Českého rozhlasu naleznete nejznámější díla k poslechu, volně ke stažení nebo k vložení na webové stránky školy, medailonky jejich autorů, testy a kvízy. Jednotlivé nahrávky si můžete stáhnout a využít nejen ve výuce, vše na základě motta projektu Vem Boženu do metra!.

Nový encyklopedický slovník češtiny online

Vyučující českého jazyka základních, středních i vysokých škol a jejich studenti určitě ocení nové vydání encyklopedického slovníku češtiny, který je kromě knižní podoby vydán i jako internetová příručka.

Dvaasedmdesát jmen české historie

Na webu České televize naleznou vyučující dějepisu a českého jazyka videocyklus portrétů významných osobností pod názvem Dvaasedmdesát jmen české historie, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze.

Umíme česky

Velký soubor materiálů se zpětnou vazbou do výuky českého jazyka pro využití na dotykovém zařízení, počítači nebo interaktivní tabuli – ve škole i pro domácí přípravu.

Gramar in

Na webovém portále Gramar In najdete úlohy z češtiny pro žáky na ZŠ. Naleznete zde přehledně členěné on-line procvičování různých gramatických jevů.

ČTEnářův SYmpatický RÁDce

Hledáte náměty na čtení knížek? Možná vám poradí jeden z projektů na podporu čtenářství: Čtenářův sympatický rádce vytvořený pod záštitou KSK FF MUNI v Brně.