Laboratorní cvičení: Chemie

Oficiální YouTube kanál Vzdělávacího projektu Otevřená věda, který se zaměřuje na vzdělávání v přírodovědných a technických oborech.

Periodická soustava prvků

Přehledná jednoduchá pomůcka do výuky chemie – Periodická soustava prvků v elektronické podobě kompletně v češtině.

Ptable

Interaktivní zobrazení periodické tabulky prvků najdete na stránkách Ptable. Umožňuje propojení PSP a Wikipedie, oceníte také názorné srovnání všech prvků podle vlastností.

Mladý zdravotník

Zábavný magazín o první pomoci, zdravotní prevenci, chování v mimořádných situacích z dílny Českého červeného kříže využijete nejen v hodinách prvouky, výchovy ke zdraví, přírodovědy a třídnických hodinách.