Timixi: informatika

Zkusili jste využít ve výuce informatiky časové osy? Přehledně a zajímavě zpracované je naleznete na stránkách Timixi. Osa je doplněna vhodnými fotografiemi a žáci mají možnost si ověřit své znalosti ve formě kvízu.

Operační systémy

Chcete se vrátit při výuce s žáky do historie, vyzkoušet s nimi práci v operačních systémech, které nezažili? Tuhle možnost nabízejí on-line emulátory, které Vám umožní spustit různé verze operačních systémů napříč platformami.

Simulátor fotoaparátu

Naučte se nastavit ISO, pracovat se clonou a rychlostí uzávěrky v simulátoru fotoaparátu (DSLR – digitální zrcadlovky), který umožňuje prostřednictvím webového rozhraní vyzkoušet si jednotlivá nastavení a prohlédnout pořízené snímky.

Na ubrousek: Informatika

Krátká videa popularizující a vysvětlující různé fyzikální i společenské jevy a zákonitosti, která sdílí na svém Youtube kanále a webových stránkách E. Šubert pod licencí CC (BY-NC-SA).

Code

Rozvíjejte hravým způsobem osobnost žáka, naučte ho tvořivě řešit problémy, systematicky myslet, spolupracovat s ostatními. Zábavnou a hravou formou mohou děti řešit úkoly podle obtížnosti, individuálně podle svých schopností.

Malé etudy pro klávesnici a myš

Pro malé školáky je určena sada 12 výukových cvičení, které jsou zaměřeny na ovládání klávesnice a myši: Malé etudy pro klávesnici a myš. Děti si procvičují pozornost a soustředění.

Codecademy

Webová stránka Codecademy je zaměřena na programování převážně pro studenty středních škol. Nabízí kurzy ve formě elearningu, některé ve verzi zdarma, jiné placené (PRO).

Draw.io

Draw.io je zdarma on-line nástroj pro vytváření vývojových a síťových diagramů, plánů budov, myšlenkových map, Vennových diagramů, elektrických obvodů, grafů, atd.