Google Earth

Aplikace Google Earth nabízí prohlídku 3D a 2D budov, zajímavých míst, množství sférických fotografií, funkci Cestovatel, Moje místa a možnost sdílení.

GeoGuessr

Prozkoumejte svět, kontinenty, státy i vybraná města pomocí webových stránek GeoGuessr. Aplikace vychází z populární funkce Google Maps – Street View a funguje ve dvou modulech.

Statetris

Hru tetris (skládání bloků) v provedení do hodin zeměpisu a vlastivědy naleznete na stránkách Mapsmsg.com.

Geograf.in

Webový portál Geograf.in pro podporu výuky zeměpisu na základní škole s podtitulem zábavná geografie.