Code

Rozvíjejte hravým způsobem osobnost žáka, naučte ho tvořivě řešit problémy, systematicky myslet, spolupracovat s ostatními.  Zábavnou a hravou formou mohou děti řešit úkoly podle obtížnosti, individuálně podle svých schopností.

Registrace

Na webových stránkách Code není registrace žáků/studentů nutná. Pokud ale plánujete zařadit tento typ úloh do výuky častěji – určitě ji doporučuji. Jako učitel můžete sledovat pokrok žáka, ten se může přihlásit odkudkoliv a individuálně řešit další úkoly.

Vytváření tříd, registrace žáků

Na domovské stránce učitele získáte přístup k plánům vyučovacích hodin, zakládáte a editujete třídy/skupiny, přiřazujete jim kurzy, tisknete certifikáty.

Popis aplikace

  • Motivační videa
  • Podpora češtiny
  • Práce jednotlivců, dvojic
  • Režim učitele, sledování pokroku žáka
  • Dvacetihodinové kurzy, JavaScriptové nástroje pro SŠ
  • Známé postavy z animovaných filmů
  • Podpora známých osobností
  • Aktivity podle věku a různé úrovně
  • Ukončení kurzu certifikátem

Vhodné kurzy pro základní školu

Jednoduché blokové programování zvládnou i nejmenší školáci.

Webové stránky code.org se pravidelně zapojují do Hodiny kódu – celosvětové akce pro podporu výuky informatiky.