ČTEnářův SYmpatický RÁDce

Hledáte náměty na čtení knížek? Možná vám poradí jeden z projektů na podporu čtenářství: Čtenářův sympatický rádce vytvořený pod záštitou KSK FF MUNI v Brně.

Popis aplikace

  • jednoduše členěná databáze, přehledná, aktualizovaná
  • tematické sady, tipy čtenářů, kvízy
  • napříč žánry
  • bonusy ke stažení: Hrací karty Čte-Sy-Rád, Malý knihovník, Čtenářův blok