Kalkuldoku

Mezi číselné logické křížovky patří Kalkuldoku – základem je doplnění číslic do všech sloupců a řádků tak, aby se cifry neopakovaly.

Popis aplikace

  • různý formát – např. 3 x 3 (vkládání čísel 1 -3), 7 x 7 (vkládání čísel 1 – 7), …
  • nastavení obtížnosti, výběru matematické operace
  • možnost vyplnění on-line (kontrola) nebo tisku

Pravidla

  • mřížky jsou rozdělené a číslice tvoří příklad s uvedeným výsledkem  
  • v každém řádku a sloupci každá číslice vyskytuje pouze jednou
  • složitější mřížky obsahují pouze výsledek příkladu (chybí početní operace)

Kalkudoku

On-line generátor Kalkudoku