Live Gap Charts

Vytvořte s žáky vlastní graf on-line pomocí nástroje Live Gap Charts – najdete zde šablony, které lze editovat a využít například během zpracování dat ze statistických šetření, dotazníků a průzkumů.

Popis programu:

  • šablony různých typů grafů, rychlý náhled po editaci,
  • bez registrace,
  • zadání grafu – pomocí tabulky, přizpůsobení grafu (typ, barva, písmo, ohraničení, pozadí, styl textu, …),
  • ukládání ve formě obrázku nebo webové stránky (animovaný graf), sdílení, uložení on-line