Luštěnky

Na webových stránkách paní učitelky Marcely Ryšavé naleznete nejrůznější úkoly, luštěnky, hádanky a další interaktivní cvičení nejen pro zpestření domácí přípravy žáků 1. stupně základní školy. 

Popis aplikace

  • procvičování učiva českého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy pro žáky 1. stupně ZŠ
  • přehledné členění úkolů
  • pěkná grafika webových stránek
  • cvičení vytvořená prostřednictvím freewarového programu HotPotatoes
  • inspirativní ukázky prací žáků (výtvarná výchova, člověk a svět práce)