Periodická soustava prvků v obrázcích a slovech

Netradiční pomůcka do výuky chemie – PSP v obrázcích a slovech v elektronické podobě názorně ukazuje, jak jednotlivé prvky ovlivňují náš život.

Popis aplikace

  • interaktivní přehledně barevně členěná PSP
  • názorné vysvětlení použití jednotlivých prvků pomocí obrázků
  • kliknutím na značku prvku získáte další informace
  • možnost tisku (BY-SA) celé tabulky, jednotlivých prvků na kartičkách pro využití ve výuce, ve třídě i přípravě na vyučování
  • k dispozici různá rozlišení, barvy, stupně šedi
  • připravená krabička pro uložení sad kartiček
  • v angličtině, využití pro CLIL