Poznávačka přírody

Velký soubor materiálů – poznávaček – se zpětnou vazbou do výuky přírodovědy nebo přírodopisu pro využití na dotykovém zařízení, počítači nebo interaktivní tabuli – ve škole i pro domácí přípravu.

Ventusky

Webovou aplikaci Ventusky využijí učitelé zeměpisu v rámci učiva o atmosféře – přehledně na interaktivní mapě zobrazuje meteorologická data z celého světa a umožňuje sledovat vývoj počasí pro jakékoliv místo na Zemi.

Mladý zdravotník

Zábavný magazín o první pomoci, zdravotní prevenci, chování v mimořádných situacích z dílny Českého červeného kříže využijete nejen v hodinách prvouky, výchovy ke zdraví, přírodovědy a třídnických hodinách.